Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Amprenta TIC în Europa

Din anul 2006 și până în prezent Teatrul Ion Creangă a luat parte la o serie de proiecte europene a căror scop este racordarea, din punct de vedere artistic, la spațiul internațional. Alături de companii teatrale și artiști dezvoltă noi moduri de a privi teatrul pentru copii pentru a putea înțelege și răspunde nevoilor acestora. Scopul a fost, și este, de a crea producții teatrale valoroase pentru publicul nostru. Teatrul Ion Creangă și partenerii săi au dezvoltat și implementat concepte pentru segmentul de vârstă 0-6 ani prin care să facă experiența teatrală mult mai familiară și mai familială.

► Proiectul european MAPPING (2019-2022/3)

Proiectul „Mapping. A map on the aesthetics of performing arts for early years” este un proiect de cooperare la scară largă, susținut de Europa Creativă, subprogramul Cultura, pentru perioada 1 decembrie 2018 – 30 noiembrie 2022. Acesta își propune să exploreze ideea „copiilor-spectatori de astăzi și de mâine”, lucru care înseamnă cercetare pentru artiști și educație pentru publicul spectator. Cercetarea este axată pe crearea unei relații bazate pe stimularea simțurilor copiilor foarte mici, de la 0 la 6 ani, prin intermediul artelor performative.

Copiii, în special cei mai mici, sunt „noii subiecți ai lumii”, ei încă o descoperă, la fel de mult ca pe ei înșiși – descoperă mai mult lumea decât pe ei. Încă nu au stabilite criterii specifice de clasificare, cu toate acestea, percep caracteristicile estetice la orice nivel de reprezentare. Prin observație, putem detecta semnele trăirilor estetice experimentate de copiii în contact cu propunerile artistice. Devin mai sensibili și receptivi la stimulii din exterior, dar cu precădere stimulii din sfera senzorialului.

„Momentele estetice” a copiilor foarte mici sunt însoțite de tăceri lungi, ochi larg deschiși, sunete imperceptibile, emoție bruscă și poziții care afișează implicarea totală a simțurilor. Avem de a face cu un proces plin de variabile, atunci când se dorește cartografierea dimensiunea înțelegerii estetice a copiilor foarte mici. În încercarea de a detecta urmele numeroaselor experiențe estetice, dezvăluite de relațiile artistice și motivele care stau la baza acestora, este necesară o izolare  a principalelor caracteristici urmărite. Nu un „manifest” despre cum să faci teatru, dans sau muzică pentru primii ani, nici o „cartă” care să stabilească reguli pentru a crea spectacolul „perfect”, ci o hartă care ne ajută să ne orientăm, pas cu pas, în cadrul relației sensibile dintre copilul mic și artist (elementele cheie ale acestei relații sunt contactul, propunerea, reacția și echilibrul), atunci când le intersectăm cu elementele fundamentale ale artelor spectacolului (filtrele: sunetul, cuvântul, imaginea și mișcarea). Drumul cercetării va conduce la identificarea primelor puncte ale unei hărți dinamice privind estetica artelor spectacolului pentru copilăria timpurie.

Alte două cercetări o vor însoți pe cea principală: un nou public – cercetare privind dezvoltarea publicului, care se va concentra asupra receptorilor festivalurilor și activităților partenerilor; și un proces de cercetare axat pe dramaturgie și regie.

Parteneriatul, răspândit pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, implică 18 parteneri din 17 țări europene: teatre, instituții și artiști care au stabilit de-a lungul timpului o relație profundă cu publicul foarte tânăr și care sunt dispuși să își ofere know-how-ul specific în dezvoltarea acestei cercetări.

Proiectul a fost compus din multiple evenimente axate pe valorile artistic-educaționale promovate. Calendarul evenimentelor a fost conceput astfel încât, fiecare eveniment să primească atenția cuvenită din partea celorlalți participanți, dar și din partea publicului. Din cauza pandemiei de COVID-19, anumite evenimente au fost amânte, pentru a nu se irosi munca și planificarea din spatelele acestora, perioada dedicată desfășurării a fost prelungită, fiecare eveniment bucurându-se de interesul cuvenit.

► Small size, Performing Arts for Early Years (2014-2018)

Dintre cele 64 de proiecte de mare amploare depuse în cadrul programului Europa Creativă pentru perioada 2014-2018, „Small size, Peforming Arts for Early Years” s-a clasat pe locul al doilea din cele 21 de proiecte care au primit finanțare. Acesta se remarcă prin faptul că a primit finanțare UE de trei ori consecutiv și este unul dintre cele două proiecte pentru copii care au primit finanțare.

Proiectul a pus bazele unei rețele de instituții, unică în Europa, care promovează răspândirea artei spectacolului pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani, în timp ce construiește o mișcare culturală centrată pe promovarea drepturilor copiilor la artă și cultură. „Small size,  Performing Arts for Early Years” a devenit o rețea cu 17 parteneri, care include teatru și centre culturale, care implementează programe de cercetare artistică în domeniul teatrului pentru copii, dezvoltându-și competențe specifice în artele spectacolului pentru Educația Timpurie dedicate copiilor cu vârsta între 0 și 6 ani. Rețeaua promovează răspândirea culturii și privește arta ca pe un mijloc de a stabili relații și parteneriate între țări, cetățeni și generații. De asemenea, proiectul susține dreptul copiilor la „cetățenie culturală” și încurajează aduții să-și îndeplinească datoria de a urmări acest obiectiv.

La acea dată din proiectul menționat făceau parte 17 parteneri din 15 țări partenere: Asociación Civil Acción Educativa, Spania; Baboro Galway International Children`s Festival Limited, Irlanda; Centrum Sztuki Dziecka W Poznaniu, Polonia; Ville de Limoges, Franța; Helios Theater, Gemrania; Kolibri Gyermek, Ungaria; Kuukulkurit Ry–Dance Theatre Auraco,  Finlanda; La Baracca–Testoni Ragazzi, Italia; Lutkovno Gledalisce Ljubljana, Slovenia; O`navio Theatre, Franța; Polka Theatre, Maria Britanie; Teater Tre, Suedia; Teatervæ Madam Bach,  Danemarca; Teatro Paraiso, Spania; Teatrul Ion Creangă, România; Théâtre de La Guimbarde, Belgia; Toihaus Theater, Austria.

În cadrul acestui proiect, Teatrul Ion Creangă a derulat și organizat ateliere, conferințe, workshop-uri adresate artiștilor, educatorilor, copiilor și părinților. În același timp, și-a  îndreptat atenția asupra unor activități de tip Mentoring pentru teatre din România pentru a putea promova proiectul și crea spectacole dedicate copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani.

În prezent, cele trei proiecte europene Small size s-au transformat într-o rețea internațională care cuprinde peste 100 de teatre și companii de spectacole din toate colțurile lumii. Cel mai cunoscut și mai așteptam eveniment, legat de proiectul Small size, demarat de Teatrul Ion Creangă, este Small size days / Zilele Small size. Evenimentul poartă numele TIC PITIC  și se desfășoară simultan în toate teatrele partenere în ultimul sfârșit de săptămână al lunii ianuarie.

► Small size, big citizens (2009-2014)

În perioada 2009 – 2014 Teatrul Ion Creangă continuă să dezvolte conceptul de educație timpurie printr-un nou proiect susținut de Uniunea Europeană și finanțat prin programul Cultura, prin derularea proiectului „Small size, big citizens”. Acesta reprezintă continuarea proiectului desfășurat în perioada 2006 – 2009, „Small size, the net” în care Teatrul a participat în calitate de co-organizator.

În proiectul „Small size, big citizens” sunt implicați de această dată 12 parteneri din 12 țări: Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, România, Spania, Ungaria, Maria Britanie, Slovenia. De această dată scopul proiectului devine acela de a susține drepturile copiilor, în calitate de „cetățeni” importanți, care au un cuvânt de spus. În special, afirmă dreptul celor mici de a se bucura de artă, de a face parte din cadrul proceselor artistice care le cultivă inteligența emoțională și care îi ajută să își dezvolte armonios sensibilitățile și competențele.

În ceea ce privește activitățile proiectului, acestea au vizat trei zone de interes: creație sau producerea de spectacole; organizarea de ateliere, grupuri de cercetare și rezidențe; și promovarea proiectului. În ceea ce privește prima zonă de interes – creația, partenerii au realizat mai multe producții, co-producții și spectacole pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani și au susținut realizarea de producții artistice de către alte companii europene prin intermediul Small Size Seeding Fund. Ce-a dea doua sferă de interes – atelierele, a fost dedicată artiștilor, educatorilor, copiilor și părinților. Participarea profesioniștilor a fost esențială întrucât unul dintre obiectivele specifice a fost acela de a îmbunătăți și de a le  dezvolta abilitățile profesionale, cât și de a sublinia ideea potrivit căreia copiii au dreptul de a se bucura de artă. Nu în ultimul rând, promovarea a fost vitală pentru dezvoltarea Rețelei,  în acest fel au putut fi stabilite legături, create oportunități de schimburi culturale, precum și o memorie comună. Printre ecourile acestei inițiative se numără: publicații, materiale multimedia, programe de cercetare și schimburi între partenerii de proiect, dar și evenimente precum festivaluri sau burse de spectacole.

► Small size, the net (2006-2009)

„Small size, the net” a însemnat noi orizonturi pentru Teatrul Ion Creangă. A fost primul program-pilot prin care conceptul de educație timpurie prin arte performative a pătruns în spațiul teatral autohton. În același timp, idei precum participarea din primele luni la spectacole teatrale – concept deja testat în spațiile teatrale internaționale, la noi se vor transforma, în cadrul instituției, într-o categorie de sine stătătoare a repertoriului. Totodată scopul acestui proiect a fost de a dezvolta o rețea internațională pentru difuzarea artei spectacolului dedicată copiilor de până la 3 ani.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step și șase companii de teatru și asociații culturale din Europa (La Baracca–Testoni Ragazzi, Italia; Théâtre de la Guimbarde, Belgia; Accion Educativa, Spania; Gledališčce za otroke in mlade Ljubljana, Slovenia; Helios Theater, Germania; Polka Theatre, Marea Britanie). Acesta a început în luna noiembrie 2006 și s-a încheiat în august 2009, fiind un proiect finanțat prin Programul Cultura 2000 al Comisiei Europene. Printre obiectivele principale se află promovarea importanței spectacolului de teatru pentru copii de până la 3 ani, lucru realizat prin participarea / promovarea în cadrul festivalurilor de profil, prin intermediul spectacolelor, cursurilor și workshop-urilor, website etc.

Proiectul s-a desfășurat în patru etape distincte, în funcție de categoria căruia i s-a adresat – actori, părinți și public. Prima etapă a avut loc în perioada 10-12 octombrie 2007, sub forma unui workshop pentru actori, intitulat „Limbajul corporal în teatrul pentru actori” susținut de actorii și regizorii Valeria Frabetti și Andrea Buzzeti de la Teatrul La Baracca-Testoni Ragazzi, Bologna, Italia. Cei 12 actori participanți de la teatrele din București și din țară au explorat teme precum mișcarea pornită de la un gest, concentrarea, sunetul onomatopeic, imaginea individuală și de grup, transformarea obiectelor zilnice și interacțiunea lor cu mișcarea.

A doua etapă a avut loc în perioada 29 – 30 noiembrie 2007 și a constat în cursul adresat părinților – „Totul este joc de la naștere la 6 ani” susținut de psihologul dr. Carmen Anghelescu, șef al departamentului Educație Timpurie în cadrul Centrului pentru Dezvoltare Profesională Step by Step. Atelierul a fost structurat în două module, unul teoretic (în cadrul căruia au fost abordate teme precum – Cum învață copiii mici?; Diversitatea situațiilor de învățare; Copilul mic este actor-teatru, învățare, educație) și unul practic în care părinții au lucrat în echipe și au avut drept scop explorarea artei (jocuri în care au pictat și modelat).

Cea de-a treia etapă s-a desfășurat între 7 – 8 februarie 2008 și a constat într-un atelier dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 4 ani, intitulat „Călătorie în lumea culorilor”, condus de Mihaela Sîrbu – lector universitar la Catedra de Arta Actorului din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București. Cei prezenți au descoperit lumea culorilor prin intermediul mijloacelor teatrale: improvizația, mima, cât și prin intermediul picturii și al dansului.

Ultima etapă a avut loc în perioada 20 – 21 februarie 2008, adresat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani și intitulat „Poveștile sunetelor”, condus de Mihaela Sîrbu. Pe parcursul a două zile, copiii au învățat prin intermediul exercițiilor teatrale propuse să descopere diferite tipuri de sunete și forme, să-și folosească imaginația și creativitatea, să-și dezvolte capacitatea de exprimare verbală și corporală.

► Training on stage (2004-2007)

Proiectul european de cercetare „Training on stage, a new working experience model with competencies evaluation in performing arts” s-a desfășurat în perioada 2004 – 2007. Teatrul Ion Creangă a fost partener în cadrul programului Leonardo II, împreună cu Fondazione Aida-Italia, EUnetART-Olanda, Carrousel-Theater an der Parkue-Germania, Agecif Training Centre-Franța, Agis Delegazione Interregionale delle tre Venezie, National Theatre-Anglia. Acesta și-a propus să realizeze un model de formare profesională, adresat tinerilor angajați, aflați în stagiu de pregătire și care lucrează în domeniul artei.

Programul Leonardo II face parte din dintr-un proiect amplu demarat de Comisia Europeană intitulat „Lifelong Learning Programme” și care își propune să creeze o forță de muncă calificată și mobilă în întreaga Europă. În acest sens, Leonardo II s-a concentrat asupra competențelor și a capacității de inserție profesională a tinerilor.

În acest sens rezultatele proiectului au constat în realizarea unui manual adresat tineri generații, care doresc să lucreze în domeniul artei spectacolului, profesioniștilor din domeniu și specialiștilor în domeniul orientării profesionale, cât și un software care permite autoevaluarea cunoștințelor și competențelor.

știri și noutăți


înapoi
sus